De lastpost een veelstemmig verhaal Passie naar Matteus  
www.delastpost.nl
 
Go to the English part of this website
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Persinfo 2020: 
- persbericht Nijmegen
- persbericht Amsterdam
- logo, poster, foto's
- contact 
Archief:
Persinfo 2019 
Persinfo 2018 
Persinfo 2017 
Persinfo 2016 
Persinfo 2015 
Persinfo 2014 
Persinfo 2013 

 

 

 

Algemeen persbericht over het concert Zeven koren zingen De lastpost in de Ontmoetingskerk 20 maart 2016

2016

Deze informatie
is verouderd.
Zie inmiddels de
concertinformatie

Lastpost in de Ontmoetingskerk

Van kinderkoor tot gregoriaans: vijf koren uit de Ontmoetingskerk en twee koren van de Radboud Universiteit gaan een fascinerende, nieuwe passie uitvoeren.

De lastpost, een veelstemmig verhaal is een eigentijdse vertaling van het lijdensverhaal van Matteüs. In liederen, verbonden door korte toneelfragmenten, vertellen verschillende personages hun deel van het verhaal, 'veelstemmig' dus. Veelstemmig verwijst ook naar de inzet van maar liefst 150 zangers.

De verhalende liederen zijn geschreven door Hendrik Jan Bosman, de bespiegelende liederen zijn van de hand van Liesbeth Jansen. Alle muziek is gecomponeerd door Willibrord Huisman.

Het concert vindt plaats op 20 maart a.s. om 15.00 uur in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033 te Nijmegen.

Praktische informatie:

Plaats:

Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033, Nijmegen

Tijd:

Zondag 20 maart 2016, 15:00-17:00

Toegang € 7,50

Uitgevoerd wordt:

De passie De lastpost, een veelstemmig verhaal

Tekst: Hendrik Jan Bosman, Liesbeth Jansen

Muziek: Willibrord Huisman

Regie: Willibrord Huisman en Hendrik Jan Bosman

Uitvoerenden:

 

Klik voor vergroting in nieuw venster
Poster, Eva Huisman, 2016
Zie Afbeeldingen voor afdrukbare versies.
Wat is een passie?
Een gezongen lijdensverhaal.
Ongeveer in het jaar 33 werd een bijzondere man, Jezus van Nazareth, veroordeeld en als opstandeling ter dood gebracht.
Hij had veel volgelingen, die naderhand zijn boodschap van naastenliefde - ook voor je vijand - verspreid hebben; zo is het Christendom ontstaan.
Om de eerste, zwaar vervolgde, christenen te steunen stelde een zekere Matteüs in het jaar 70-80 zijn versie van het verhaal van Jezus samen: het evangelie volgens Matteüs.
Het laatste deel daarvan behandelt onder meer het verraad, de veroordeling, het lijden en het sterven van Jezus.
Dit 'lijdensverhaal' wordt volgens een oude traditie gezongen in de week voor Pasen. Zo'n gezongen lijdensverhaal heet een passie.
De bekendste in de klassieke muziek is de 280 jaar oude Matthäus-Passion van Bach.
Veel mensen kennen het lijdensverhaal van de zeventigerjarenverfilming van de musical Jesus Christ Superstar of van het televisiespektakel The Passion.

Noot voor de redactie - niet voor publicatie

Meer actuele informatie:

Wilt u een repetitie bezoeken? Neem dan contact op met de dirigent Willibrord Huisman.

Veelvoorkomende taalkwesties:

  • De titel luidt: De lastpost (met kleine letter l )
  • Voluit: De lastpost, een veelstemmig verhaal
  • De evangelist is Matteüs, niet te verwarren met de Matthäus-Passion van Bach
    (zie desgewenst www.vernoeming.nl/spelling-bijbelse-namen )
  • 'Passieverhaal' is een pleonasme: een passie is een gezongen versie van het bijbelse lijdensverhaal.
  • Het campuskoor gebruikt twee namen: Campuskoor Veelstemmig en Campus Choir

 

© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.