De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Ik kreeg een droom

Pilatus probeert Jezus te redden door het volk de keus voor te leggen tussen de vrijheid van Jezus van Nazaret of van Jezus Bar Abbas: Kiezen jullie maar. Dan wordt hij afgeleid doordat hij een berichtje van zijn vrouw krijgt. Zij heeft in een droom het inzicht gekregen dat Jezus rechtvaardig is en probeert wanhopig haar man te overtuigen hem met rust te laten.
Haar bericht werkt averechts: als Pilatus weer verder gaat (Kiezen jullie maar, deel 2) hebben de hogepriesters het volk overgehaald om voor de vrijheid van Bar Abbas te kiezen. 
NB: Ik kreeg een droom is een lied dat ook buiten de context van een passie tot zijn recht komt.
 
Zie en hoor hoe het Barcelona Ensemble dit lied zong op de première op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe Carmina Ludicra dit lied zong op de campusuitvoering van 2015.
Of zie & hoor hoe het Huygenskoor dit lied zong op de campusuitvoering van 2016.

 

 
Voor eenstemmig vrouwen, begeleid door TB
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Online oefenpartituren:
met versterkte tenor; mp3
met versterkte bas; mp3.
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
NB: Ik kreeg een droom is ook afzonderlijk uitvoerbaar, zonder Kiezen jullie maar er omheen.
In 2015 bijvoorbeeld werd Ik kreeg een droom los gezongen, terwijl Kiezen jullie maar was vervangen door toneel (zie 31:23).
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Voor Pilatus
Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde Hem de vraag: 'Bent U de koning van de Joden?' Jezus zei: 'U zegt het zelf.'
Op de beschuldigingen die door de hogepriesters en oudsten tegen Hem ingebracht werden, antwoordde Hij niets.
Toen zei Pilatus tegen Hem: 'Hoort U niet waar ze U allemaal van beschuldigen?' Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond.
Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: 'Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?' Want hij wist dat ze Hem uit afgunst overgeleverd hadden.
Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: 'Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem moeten verduren.'
De hogepriesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden.
De gouverneur vroeg hun opnieuw: 'Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?' 'Barabbas', zeiden ze.
Pilatus zei tegen hen: 'Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?'
Ze riepen allemaal: 'Kruisig Hem.'
Maar hij zei: 'Wat voor kwaad heeft Hij dan eigenlijk gedaan?'
Ze schreeuwden nog harder: 'Kruisig Hem.'
Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: 'Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet zelf maar zien.'
Heel het volk riep als antwoord: 'Zijn bloed op ons en onze kinderen!'
Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden.

Matteüs 27: 11-26
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 27: 11-26

Ik kreeg een droom

Hier een bericht aan Pilatus, groeten van uw vrouw.

Mijn lieve Pontius, laat hem met rust,
de man die voor je staat, laat hem met rust!
Laat hem in leven, want ik weet:
Hij is onschuldig, domweg onschuldig!
Ik kreeg een droom, Pilatus,
en daarin zag ik het: laat hem met rust,
de man die voor je staat, laat hem met rust!

Mijn lieve Pontius...

Jij bent de gouverneur, jij hebt de macht.
Mijn armen zijn te kort, ik mis de kracht.
Jij mag het zeggen, maar ik weet:
Hij is onschuldig, domweg onschuldig!
Je maakt een fout, Pilatus!
En daarom zeg ik je: laat hem met rust.
Laat hem niet kruisigen, laat hem met rust!

Een lieve kus...


Tekst Hendrik Jan Bosman, september 2013
 
Dit lied is het middendeel van Kiezen jullie maar,
het verhoor door Pilatus.
Na Kiezen jullie maar volgt dan Zo doen we dat.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 14 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.