De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

7. Die dag

English version: That Day.

 

[...]
 
Zestien zangers van Dekoor Close Harmony oefenden een uurtje; het leverde deze prachtige opname.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoorStart de video in een nieuw venster de uitvoering door het Campuskoor, op de première, 2014.
Of zie & hoor de uitvoering door het Campuskoor in 2016.

 

 
Voor koor a capella SSATBB
2016 ook: koor SATB met orgel
 

Laat je computer de partituur zingen (MP3).
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Beluister en lees de online partituur.
(Lees de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Oefenpartituren:
Oefenmix met versterkte tenor; mp3
Oefenmix met versterkte bas; mp3
Zesstemmig: oefenen van de brugjes (PDF)
 
Volledige partituur a-capellaversie (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Vereenvoudigde versie, koor met orgel:
Vereenvoudigd, koor met orgel (PDF)
Alleen de koorpartijen, tweestemmig (PDF)
Alleen de orgelpartij (PDF)
 

Luister hoe het projectkoor dit lied zong op Goede Vrijdag 2013
in de dienst van de Studentenkerk Nijmegen (MP3).
 
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster de uitvoering van Die dag op de première, 2014
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:

Met het oog op zijn begrafenis
Toen Jezus al deze woorden beëindigd had, zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Zoals jullie weten is het over twee dagen Pasen, en dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden.'
Toen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: 'Niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan.'
 
Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam een vrouw naar Hem toe met een albasten flesje kostbare balsem, en goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl Hij aan tafel was.
Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: 'Waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.'
Jezus merkte het en zei: 'Wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan Mij. Want de armen heb je altijd bij je, maar Mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft.'
 
Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de hogepriesters en zei: 'Wat wilt u me geven, als ik Hem aan u overlever?'
Ze telden dertig zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om Hem over te leveren.


Matteüs 26: 1-16
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26: 1-16
 
NB: de vrouw in deze bijbelpassage wordt in de traditie vaak met Maria Magdalena verward, en die wordt traditioneel weer beschouwd als prostituee. Lees meer over Maria Magdalena op Wikipedia.

Die dag

Nu ik terugkijk op die dag,
nu ik zie wat ik toen niet zag,
weet ik zeker: mijn leven is
gevat in die gebeurtenis.
Wie kon me toen vertellen
hoe alles nog naar hem geurt,
kon voorspellen
dat alles wat toen is gebeurd
nog altijd mijn dagen kleurt?

Ongenodigd kwam ik aan,
ging gewoon aan zijn tafel staan,
goot mijn olie, kostbaar, gekruid,
in één keer plechtig op hem uit.
Dat was voor hem, mijn koning,
mijn leraar, messias, vriend!
Deze kroning:
ik wou hem zo graag laten zien
hoezeer hij dat had verdiend!

Al zijn vrienden riepen zuur:
'Waanzin, zondegeld, veel te duur!'
Hij zei: 'Laat haar! Die olie is
alvast voor mijn begrafenis.'
Ook zei hij: 'Waar ter wereld
mijn boodschap ook verder leeft,
blijf haar eren,
onthou dat met wat zij me geeft
ze mij al gebalsemd heeft.'

Vastgenageld stond ik daar:
wat bleef over van mijn gebaar?
Vreugdeolie die ik vergoot,
werd nu een teken van zijn dood.
Wie kon me toen vertellen
waarom dat hetzelfde is,
kon voorspellen
dat hij die ik altijd nog mis
geen dag niet meer bij me is?

Wie kon me toen vertellen
dat dood zijn geen wegzijn is,
kon voorspellen
dat hij die ik altijd nog mis
nog altijd hier bij me is?
 

Tekst Hendrik Jan Bosman, 2012
 
Hierop volgt: Wat komt hij doen,
over het verraad van Judas
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina bijgewerkt 9 februari 2018
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.