De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Aan rafels

English version: In Tatters.

Dit lied betreft de wonderlijke gebeurtenissen direct na Jezus' dood, gezien door de ogen en verwoord door de stemmen van de drie partijen die bij zijn arrestatie, beschuldiging en terechtstelling betrokken waren. Het begint direct na het verstilde overlijden van Jezus (Geen woorden meer), met een wanhopig geschreeuwd 'Nee' door drie koren die rondom het publiek staan. Vervolgens bezingen de drie partijen hun ontzetting. Het lied eindigt in een minuut stilte.
Zie en hoor hoe drie koren dit (toen nieuwe) lied zongen op de uitvoering op de HAN op 6 april 2017.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of ook zie alvast een opname Open de video in een nieuw venster in YouTube van een repetitie waarin Carmina Ludicra de eerste elf maten oefent.
 
Voor 3 koren a capella SATB
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Beluister en lees de partituur.
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Instuderen:
- oefenmix voor Alten
- oefenmix voor Tenor
- oefenmix voor Bassen
 
Download en print de partituur: PDF.
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens MatteŁs:
Op dat ogenblik scheurde het voorhangsel in de tempel van boven tot beneden in tweeŽn. De aarde beefde, de rotsen spleten uit elkaar, de graven gingen open en de lichamen van veel heiligen die ontslapen waren, werden tot leven gewekt.
Toen Jezus zelf tot leven was gewekt, kwamen ze uit de graven en gingen ze naar de heilige stad, waar ze aan velen verschenen.
Toen de centurio en zijn mannen, die bij Jezus de wacht hielden, de aardbeving zagen en wat er allemaal gebeurde, werden ze vreselijk bang. Ze zeiden: 'Werkelijk, Hij was de Zoon van God.'
MatteŁs 27: 51,54
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 

 

Priesters & Bijbelkenners; volk; soldaten:

Nee!

Wat hebben we gedaan?
Wat hebben we in vredesnaam gedaan?

Priesters en bijbelkenners:

Het voorhang van de tempel,
ons hoogste, allerheiligste:
besmeurd, gescheurd, aan rafels!

De wereld scheurt en barst en beeft

nu wij hem hebben opgebracht.

Volk:

De grond waarop we wonen
barst open en we tuimelen:
geen grens, geen dood, geen leven!

De wereld scheurt en barst en beeft

nu wij hem hebben weggejouwd.

Soldaten:

SoldatenknieŽn knikken
en onze wetten wankelen:
Dat kruis! Die kroon! Die koning!

De wereld scheurt en barst en beeft

nu wij hem hebben afgemaakt.

Priesters & Bijbelkenners; volk; soldaten:

Niets wordt ooit meer wat het was.
Wat hebben we gedaan?

Hendrik Jan Bosman, 2016
 
Hierop volgt een minuut stilte,
dan Leegte van dagen,
een reflectie op verlaten zijn.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 2 februari 2018
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.